Privaatsuspoliitika

EuroCars peab registrit, kus säilitatakse järgnevat informatsiooni:

  • EuroCars'i kasutaja ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed;
  • EuroCars'i kasutava ettevõtte nimi ja selle registrikood;
  • tellitud teenused koos lisainformatsiooniga.

Kogu saadud info on kinnitatud kasutajate endi poolt. Kasutajatelt saadud info on rangelt konfidentsiaalne, mida ei avaldata kolmandatele isikutele. Erandiks on vaid juhul, kui vastav õigusorgan uurib toimepandud kuritegu konto vääral kasutamisel.

Kliendi kontaktandmeid ei kasutata otseturustamiseks, vaid ainult tellitavate teenuste tuvastamiseks.

NB! Kasutajate isikukoodi ja krediitkaardi andmeid me ei registreeri ega säilita oma andmebaasis.

Kasutajate registri peamiseks eesmärgiks on võimaldada teenuseid, maksete andmete edastamise kui ka maksete tagastuse juhtumite puhul.

Kliendil on õigus valida kas soovib enda andmete avalikustamist või mitte, samuti on õigus neid korrigeerida/parandada, kui selleks tekib vajadus.