Kasutustingimused

1. Alljärgnevad tingimused kehtivad EuroCars'i kodulehe kasutamise kohta.

2. Teenust kasutades nõustute nende tingimustega.

3. Need tingimused on vastu võetud 1. jaanuar 2016. Soovitame lugeda hoolikalt ja vajadusel printida võimalikuks kasutamiseks tulevikus.

4. EuroCars'i privaatsuspoliitikast leiate infot selle kohta, kuidas me kasutame Teie isikuandmeid ja kuidas me kaitseme Teie privaatsust kui kasutate meie teenuseid. Nõustudes nende tingimustega, nõustute sellega, mida on kirjeldatud meie privaatsuspoliitika all. 

5. Selleks, et kasutada EuroCars teenust, peab isik olema vähemalt 18 aastat vana või peab olema saanud vanematelt loa lehe kasutamiseks.

Isikute või ettevõtete kontod, kus rikutakse või kuritarvitatakse kasutustingimusi võidakse eemaldada/kustutada ning blokeeritakse edasine sissepääs EuroCars'i lehel. 

6. EuroCars'i lehel kuulutamisel on kindlad reeglid, mida kasutaja peab järgima, vastasel juhul on EuroCars'il õigus viivitada kuulutuse avaldamisega või sellest üldse keelduda. 

7. Iga kasutaja vastutab oma kuulutuses avaldatud info eest ise, näiteks: kuulutuses avaldatud sõiduki pildid. 

Vajadusel võib EuroCars kasutada kuulutuse sisu turustamise eesmärgil.

8. Kasutaja vastutab kuulutuses oleva sisu eest ja garanteerib, et pole kasutatud kellegi teise poolt kaitstud materjali.

9. Kasutaja kinnitab, et on kindlaks teinud, kuidas edastada teabe sisu ja millisel moel teavet edastatakse ja on andnud nõusoleku EuroCars'il vajadusel teabe sisu kasutamise  turustamise eesmärgil.

10. Teenuse kasutamisel näiteks lisades kuulutusele fotosid või muud teavet annad EuroCars'ile piiramatu õiguse vabalt käsitleda kasutaja poolt loodud sisu nagu teabe käitlemine, vormi kohandamine, salvestamine, kopeerimine ja üldsusele sisu kättesaadavaks tegemisel, sõltumata meediakanalites reklaamimisest.

EuroCars võib kasutada loodud sisu ka turustamise eesmärgil. EuroCars'i õigused jätkuvad ka pärast seda, kui reklaam on lõppenud või eemaldatud. Käesolevaga ei saa teha nõudeid tagant järele EuroCars'i poolt loodud sisu kasutamisel.

11. EuroCars'i kodulehel on autoriõigustega kaitstud - tekst, graafika, disain ja muud materjalid igasuguse informatsiooni kohta, mis on kättesaadav ja edastatakse reklaamides klientidele, see kehtib ka tarkvara koodide kohta. Sellist materjali ja teavet ei tohi kasutada muul viisil, kui tavapärasel teenuse kasutamisel, kui ei ole teisiti eelnevalt märgitud. Kõik lehel olev materjal ja teave kuulub EuroCars'ile.

Isikut, kes tahtlikult  rikub käesolevaid reegleid võib EuroCars kaevata kohtusse, nõudes rikkuja karistamist tekitatud kahju eest.  

12. Te võite printida üksikuid lehti EuroCars kodulehelt, kuid muul viisil saidil oleva informatsiooni kuvamine, kopeerimine on keelatud ilma kirjaliku loata EuroCars'i poolt. 

13. Sisu kasutamine automatiseeritult nagu robotid, indekseerimine või sarnased funktsioonid ja meetodid on meie lehel keelatud ilma lubatud kokkuleppeta või kirjaliku loata EuroCars'i poolt.

14. Loata kasutamine toob kaasa vastutuse. 

Isikut, kes tahtlikult  rikub käesolevaid reegleid võib EuroCars kaevata kohtusse, nõudes rikkuja karistamist tekitatud kahju eest.  

15. Kõik, mis puudutab kuulutamist/reklaamindust, peab põhinema heal kaubanduse eesmärgil.

Pole lubatud saata reklaame e-posti teel ega tekstsõnumina üksikisikutele, kes on registreerinud EuroCars'i kodulehel (EuroCars'i kasutajad). 

16. Kodulehe tegevust võivad mõjutada mitmed välised tegurid, mida me ei saa kontrollida. EuroCars ei anna garantiid lehe toimimisest, kättesaadavusest ja turvalisusest. EuroCars ei vastuta kahju eest, mis otseselt või kaudselt valel eesmärgil kasutamisest on põhjustatud. 

Rikete korral, mis on EuroCars'i poolt tekitatud/põhjustatud, maksame tagasi ettemakstud summad.

17. Saidi eesmärk peamiselt on kuulutuste edastamine, mis võimaldab EuroCars'i kasutajatel omavahel müüa-osta-vahetada kaupu ja teenuseid.

EuroCars ei kontrolli ja ei tegele tehingute sõlmimisel ostja ja müüja vahel, nii et sa ei tohiks eeldada, et müügi või ostmisega saadud vara on kehtiv ja seaduslik, kuna seda esitletakse saidil. EuroCars ei vastuta reklaamitud toote või teenuse õigsuse ja korrasoleku eest. EuroCars ei vastuta kasutajate omavaheliste ostudest/vahetusest saadud kahjude eest. 

18. EuroCars-il puudub vastutus, kui müüja, ostja või mõni kolmas osapool nõuab kompensatsiooni reklaamitud sisu eest, kuna rikutud on kasutustingimusi, seadusi või kolmandate isikute õigusi. Kasutaja on isiklikult vastutav enda poolt edastatud reklaamitava teabe eest.

19. EuroCars'i puhul ei kehti 14-päevane tagastamisõiguse reegel, kuna kuulutades EuroCars'i kodulehel ilmub sisestatud kuulutus nähtavale pärast maksmist ja teenus rakendub koheselt. See tähendab, et nõustute taganemisõigusest peale makse sooritamist. 

Samad reeglid kehtivad ka muude teenuste kohta, näiteks lisateenusena reklaami muutmine, uuendamine - need teenused loetakse sooritatuks koheselt, kui reklaam on muudetud või uuendatud.

20. EuroCars võib igal ajal otsustada ja lõpetada teenuse osutamise, peatada või asendada mõne muu teenusega ilma etteteatamiseta. Sellisel juhul jätab EuroCars õiguse lõpetada Teie juurdepääsu teenustele, kliente teavitatakse sellest kirjalikult e-posti kaudu (registreeritud e-posti aadressil). 

Klientidele tagastatakse ettemakstud summa.  

21. EuroCars võib aeg-ajalt muuta käesolevaid kasutustingimusi. Kui teeme mingeid olulisi muudatusi, mis nõuavad kasutaja nõusolekut, võtakse Teiega koheselt ühendust, et saada nõusolekut enne muudatuste jõustumist.

22. EuroCars ei võta vastutust ega vastuta selle eest, mida kasutajad reklaamivad või kirjutavad meie saidil. Kõik edastatava teabe peab registreerija ise korrektselt lisama ja vajadusel tekkinud vigadest kirjalikult teatama, juhul, kui reklaamis olevaid vigu ise ei saa parandada.

EuroCars'i kasutaja, kui kuulutuse lisaja, vastutab personaalselt kuulutuses ilmuva sisu eest.

23. EuroCars privaat nimekirjad on mõeldud kasutamiseks inimestele, kes on volitatud sõlmima lepinguid, eespool märgitud kasutustingimustel.

24. EuroCars äri nimekirjad on ettevõtetele. EuroCars'il on õigus määratleda, millal on kuulutus ärilise või muu sellise sisuga. Kui kuulutus sisaldab plakateid, bannereid või muud taolist teavet, mis reklaamib mingisugust ettevõtet või toodet, loetakse neid äriliseks teavebeks.

Reklaamivad firmad peavad nõustuma ja alluma tarbijakaitse seadustele ja järgima tarbijakaitse soovitusi ja kehtivat seadusandlust.

25. Avaldamine - kui Teie kuulutus on ülevaadatud ja heaks kiidetud, siis avaldatakse see EuroCars veebilehel. 

Edasi pead kasutajana eemaldama reklaami niipea, kui eesmärk on täidetud, näiteks siis, kui müügis olev auto leiab uue omaniku. Et vähendada aegunud reklaame EuroCars'i lehel, eemaldab EuroCars kuulutuse automaatselt, kui kasutaja ei ole kuulutust uuendanud 1 kuu jooksul. 

26. Ülevaade ja kontroll ostu-müügi kuulutuste ja kasutajate üle - EuroCars jätab endale kõik õigused kuulutuse avaldamisest keelduda või eemaldada põhjusel, kui see rikub kasutustingimusi, mistahes kolmandat isikut, mõnda õiguslikku regulatsiooni või EuroCars'i põhimõtteid ja vaimu. Juhuslikke või teadlikke kontrolle teostatakse pidevalt, näiteks kontrollimiseks kasutaja identiteeti. Need, kes ei soovi teha vastastikku koostööd, eemaldatakse EuroCars'i lehelt. 

27. Head kombed ja meeldiv käitumisviis kasutajate vahel on selge eeldus heale ärile ja keskkonnale. Seetõttu ei ole lubatud: ähvardamine, ahistamine või muul viisil kellegi solvamine EuroCars'i lehel sõnumsides; kasutada EuroCars'i lehel sõnumside teenust tegema ebaseaduslikke, eksitavaid või kahjustavaid tegusid; muul viisil EuroCars'i lehel sõnumside kuritarvitamine, nagu näiteks spam'ide (rämpsposti) saatmine või muu soovimatute sõnumite saatmine.

EuroCars filtreerib, kustutab või peatab solvavate ja lubamatu sisuga sõnumite saatmise. EuroCars võib ka peatada sõnumside või eemaldada igasuguse sisu, mis ei ole kooskõlas ja rikub EuroCars'i kasutustingimusi. EuroCars jätab endale õiguse keelata kasutajad, kes ei järgi reegleid sõnumside teenuste kohta või kasutavad seda viisil, mis kahjustab EuroCars'i või meie lehe kasutajaid.